Обратна дизајн / Моделирање услуги

Обратното инженерство

逆向 1

Тоа е процес на дизајн на производи технологија репродукција, што е обратна анализа и истражување на цел производ, а со тоа deducing и кои произлегуваат дизајнот елементи на протокот на производот обработка, организационата структура, функционални карактеристики и техничките спецификации за да се произведе слични функции, што е не е точно истиот производ.

逆向 2
逆向 3
逆向 4

3D скенери recommened

Мираж 4-око 3D скенери

3X / 7x / SX рачни ласерски 3D скенери