การออกแบบย้อนกลับ / บริการการสร้างแบบจำลอง

วิศวกรรมย้อนกลับ

逆向 1

มันเป็นกระบวนการของการทำสำเนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวิเคราะห์ย้อนกลับและการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป้าหมายจึงอนุมานและสืบมาองค์ประกอบของการออกแบบของการไหลของผลิตภัณฑ์การประมวลผลโครงสร้างองค์กรลักษณะการทำงานและข้อมูลทางเทคนิคในการผลิตฟังก์ชั่นที่คล้ายกันซึ่งเป็น ไม่ว่าสินค้าชนิดเดียวกัน

逆向 2
逆向 3
逆向 4

สแกนเนอร์ 3 มิติ recommened

มิราจสแกนเนอร์ 3 มิติ 4 ตา

สแกนเนอร์ 3X / 7X / SX เลเซอร์มือถือ 3 มิติ