Αντίστροφη σχεδίαση / υπηρεσία Μοντελοποίηση

Αντίστροφη μηχανική

逆向 1

Είναι μια διαδικασία της αναπαραγωγής τεχνολογίας σχεδιασμό του προϊόντος, η οποία είναι μια αντίστροφη ανάλυση και έρευνα για ένα προϊόν-στόχο, συναγωγή έτσι και εξαγωγή των στοιχείων του σχεδίου της ροής του προϊόντος επεξεργασίας, οργανωτική δομή, λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή παρόμοιες λειτουργίες, το οποίο είναι δεν είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν.

逆向 2
逆向 3
逆向 4

3D σαρωτές recommened

Mirage 4-eye 3D σαρωτές

3X / 7X / SX χειρός λέιζερ 3D σαρωτές