Ngược lại dịch vụ thiết kế / Modeling - Digital Manufacturing Co., Ltd.

products

Kỹ thuật đảo ngược

逆向 1

Nó là một quá trình sinh sản công nghệ thiết kế sản phẩm, mà là một phân tích ngược lại và nghiên cứu về một sản phẩm mục tiêu, từ đó suy luận và phát sinh các yếu tố thiết kế của dòng chảy của sản phẩm chế biến, cơ cấu tổ chức, đặc điểm chức năng và thông số kỹ thuật để sản xuất các chức năng tương tự, đó là không chính xác cùng một sản phẩm.

逆向 2
逆向 3
逆向 4

máy quét 3D recommened

Mirage máy quét 3D 4 mắt

máy quét 3D Laser cầm tay 3X / 7X / SX