రివర్స్ డిజైన్ / మోడలింగ్ సేవ

రివర్స్ ఇంజనీరింగ్

逆向 1

ఇది తద్వారా పేర్కొనేందుకు మరియు ఇదేవిధమైన విధులను ఉత్పత్తి ఇది ఉత్పత్తి యొక్క ప్రాసెసింగ్ ప్రవాహం, సంస్థాగత నిర్మాణం, క్రియాత్మక లక్షణాలు మరియు సాంకేతిక వివరణలు రూపకల్పన అంశాలు తీసుకోబడిన, ఒక లక్ష్యం ఉత్పత్తి ఒక రివర్స్ విశ్లేషణ మరియు పరిశోధన ఉత్పత్తి రూపకల్పన టెక్నాలజీ పునరుత్పత్తి, ఒక ప్రక్రియ సరిగ్గా అదే ఉత్పత్తి.

逆向 2
逆向 3
逆向 4

3D స్కానర్లు recommened

మిరాజ్ 4 ఐ 3D స్కానర్లు

3X / 7x / ఎస్ఎక్స్ హ్యాండ్హెల్డ్ లేజర్ 3D స్కానర్లు